Maklumat Pelayanan

 

MAKLUMAT  PELAYANAN

 

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA

                   TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

                                                                                                           

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                    Klaten,   JANUARI  2021

 

                                                                                                                                                                                  CAMAT TULUNG

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                     Drs. SUYAMTO

                                                                                                                                                                                         Pembina Tk I

                                                                                                                                                                              NIP. 196302201996031001